Bài thuốc vần C

Bài thuốc Cát Căn Thang IV

Bài thuốc Cát Căn Thang IV

Nguyên bản bài thuốc:

Vân Kỳ Tử Bảo Mệnh Tập Luận Loại Yếu.

Trương Bích

Trị sắp đến kỳ sinh mà bị động kinh.

Vị thuốc:

Bối mẫu ……….. 8g

Cam thảo ………. 8g

Cát căn …………. 8g

Độc hoạt ……….12g

…….. 8g

Mẫu Đơn bì …….. 8g

Nhân sâm ……… 12g

Phòng kỷ …………8g

Phòng phong …… 8g

………… 8g

Quế tâm …………. 8g

Thạch cao ……… 12g

Trạch tả …………. 8g

…….8g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Trong bài có vị Nhân sâm phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm chết người- Tuyệt đối không được dùng chung với Lê lô
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Bối mẫu phản vị Xuyên ô, Ô đầu, Phụ tử khi dùng chung có thể phát sinh phản ứng nguy hiểm cần chú ý
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời