Bài thuốc vần C

Bài thuốc Cát Căn Giải Cơ Thang V

Bài thuốc Cát Căn Giải Cơ Thang V

Nguyên bản bài thuốc:

Ấu Khoa Trực Ngôn, Q.2.

Thanh Mạnh Hà

Trị đậu sang.

Vị thuốc:

Bạc hà

Cam thảo

Cát căn

Phòng phong

Tiền hồ

Trần bì

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời