Bài thuốc vần C

Bài thuốc Cát Căn Giải Cơ Thang II

Bài thuốc Cát Căn Giải Cơ Thang II

Nguyên bản bài thuốc:

Thái Bình Huệ Dân Hòa Tễ Cục Phương, Q.2.

Trần Sư Văn

Trị thương hàn, ôn bệnh.

Vị thuốc:

Cát căn ……….. 120g

Chích thảo …….. 60g

Hoàng cầm ……. 60g

Ma hoàng ……… 90g

Nhục quế ………. 30g

Thược dược …… 60g

Tán bột.

Mỗi lần dùng 6g, thêm 220ml nước, Táo 1 trái, sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Vị thuốc Nhục quế kỵ thai, kỵ Xích thạch chi khi dùng cần chú ý
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời