Bài thuốc vần B

Bài thuốc Bối mẫu Hoàn II

Bài thuốc Bối mẫu Hoàn II

Nguyên bản bài thuốc:

Cảnh Nhạc Toàn Thư (Tân Phương Bát trận), Q.51.

Trương Cảnh Nhạc

Trị ho do phế nhiệt, phế ung, phế nuy.

Vị thuốc:

Bối mẫu ………… 40g

Tán bột, hòa với đường cát và mật, làm thành hoàn, lớn bằng hột nhãn.

Mỗi lần dùng 1 viên, ngậm tan dần.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bối mẫu phản vị Xuyên ô, Ô đầu, Phụ tử khi dùng chung có thể phát sinh phản ứng nguy hiểm cần chú ý
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời