Bài thuốc vần B

Bài thuốc Bổ Âm Tiếp Dương Phương

Bài thuốc Bổ Âm Tiếp Dương Phương

Nguyên bản bài thuốc:

Hiệu Phỏng Tân Phương.

Lê Hữu Trác

Trị các chứng hư lao, sốt âm hâm hấp, ho không ngừng, gầy yếu, ăn ít, tiểu ít mà đỏ, đại tiện lỏng.

Vị thuốc:

(tẩm đồng tiện sao đen) ……… 20g

(tẩm sữa sao) ……… 40g

Bố chính sâm (sao đen) ……..60g

Can khương …….. 4g

……… 120g

Sắc uống lúc ấm.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Vị thuốc Can khương rất nóng nên kỵ thai, có thai dùng thận trọng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời