Bài thuốc vần G

Bài thuốc Giao Gia Tán II

Bài thuốc Giao Gia Tán II

Nguyên bản bài thuốc

Chứng Trị Chuẩn Thằng.

Vương Khẳng Đường

Trị sinh xong bị hôn mê, sùi bọt mép.

Vị thuốc:

Đương quy

Kinh giới tuệ

Lượng bằng nhau.

Tán bột.

Ngày uống 16–20g.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời