Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đương Quy Huyền Hồ Sách Thang

Bài thuốc Đương Quy Huyền Hồ Sách Thang

Nguyên bản bài thuốc

Nghiệm Phương.

Sa Đồ Mục Tô

Trị sinh xong bụïng (trên và dưới) đau liên tục.

Vị thuốc:

Bồ hoàng ……….. 4g

Đương quy (vĩ) …………….. 10g

Hồng hoa ………..2g

Huyền hồ sách …… 10g

Ngũ linh chi …….. 4g

Nhược quế ………. 2g

Xích thược ………. 2g

Sắc uống với rượu và đồng tiện.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Xích thược phản nhau với vị Lê lô, nên bài này không được gia vị Lê lô, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm.
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời