Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đương Quy Hoạt Huyết Thang II

Bài thuốc Đương Quy Hoạt Huyết Thang II

Nguyên bản bài thuốc

Lỗ Phủ Cấm Phương.

Cung Đình Hiền

Trị gai rét, khát, miệng nói sàm do huyết uất ở can tỳ.

Vị thuốc:

Cam thảo ………… 6g

Can khương …….. 6g

Chỉ xác ………….. 6g

Đào nhân nô ……. 6g

Đương quy ………. 6g

Nhân sâm ……….. 6g

Quế chi ………….. 6g

Sài hồ …………6g

Sinh địa ……….. 16g

Tế hoa ………. 6g

Xích thược ………. 6g

Thêm 3 lát Gừng, sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Trong bài có vị Nhân sâm phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm chết người- Tuyệt đối không được dùng chung với Lê lô
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Xích thược phản nhau với vị Lê lô, nên bài này không được gia vị Lê lô, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm.
  • Vị thuốc Quế chi tính nóng kỵ thai, kỵ Xích thạch chi khi dùng phải cẩn thận
  • Vị thuốc Đào nhân hoạt huyết kỵ thai, có thai dùng thận trọng
  • Vị thuốc Can khương rất nóng nên kỵ thai, có thai dùng thận trọng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời