Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đương Quy Hòa Huyết Thang

Bài thuốc Đương Quy Hòa Huyết Thang

Nguyên bản bài thuốc

Loại Chứng Phổ Tế Bản Sự Phương.

Hứa Thúc Vi

Trị kiết lỵ (do thấp độc)

Vị thuốc:

Bạch truật

Đương quy

Hoa hòe (sao)

Kinh giới (sao đen)

Thăng ma

Thanh bì

Thục địa

Xuyên khung

Các vị lượng bằng nhau. Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời