Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đương Quy Dưỡng Vinh Thang

Bài thuốc Đương Quy Dưỡng Vinh Thang

Nguyên bản bài thuốc

Nguyên Cơ Khải Vi, Q. Hạ.

Nghê Trọng Hiền

Trị mắt đau, không thể chịu được (cơn Glôcôm cấp).

Vị thuốc:

Bạch chỉ ………….3g

Bạch thược ……….4g

Đương quy ………. 4g

Khương hoạt …….3g

Phòng phong …… 3g

Thục địa ………… 4g

Xuyên khung ……4g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời