Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đương Quy Đạo Khí Thang

Bài thuốc Đương Quy Đạo Khí Thang

Nguyên bản bài thuốc

Đông Viên Thập Thư.

Lý Đông Viên

Đạo khí, hành huyết.

Vị thuốc:

Cam thảo ………… 2g

Đương quy ………. 4g

Hòe hoa ……….. 2,8g

Mộc hương ……. 12g

Sinh địa …………. 6g

Tân lang …………12g

Thanh bì ……….. 4g

Thược dược …….. 4g

Trạch tả ………… 2g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời