Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đương Quy Bổ Huyết Thang II

Bài thuốc Đương Quy Bổ Huyết Thang II

Nguyên bản bài thuốc

Vệ Sinh Bảo Giám.

La Thiên Ích

Trị sinh xong bị chứng huyết vựng.

Vị thuốc:

Đương quy ……..12g

Hoàng kỳ ………. 40g

Ngũ vị tử ……….. 8g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời