Bài thuốc vần D

Bài thuốc Dương Nhục Thang III

Bài thuốc Dương Nhục Thang III

Nguyên bản bài thuốc

Cảnh Nhạc Toàn Thư, Q.61.

Trương Cảnh Nhạc

Trị sinh xong, bụng bị đau do doanh huyết không đủ.

Vị thuốc:

Dương nhục ……64g

Đương quy ……..12g

Sinh khương …..20g

Sắc uống (ăn luôn cả bã) lúc còn âm ấm.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đang tiếp tục cập nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *