Bài thuốc vần D

Bài thuốc Dưỡng Chính Thông U Thang

Bài thuốc Dưỡng Chính Thông U Thang

Nguyên bản bài thuốc

Nữ Khoa, Sản Hậu Biên, Q. Thượng.

Phó Thanh Chủ

Trị chứng sinh xong bị thương hàn.

Vị thuốc:

Chích thảo ………..2g

Đào nhân …..15 hạt

Đương quy ……. 24g

Ma tử nhân ……… 8g

Nhục thung dung ……………. 4g

Xuyên khung ……8g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Vị thuốc Đào nhân hoạt huyết kỵ thai, có thai dùng thận trọng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *