Bài thuốc vần D

Bài thuốc Dựng Thổ Điều Xung Thang

Bài thuốc Dựng Thổ Điều Xung Thang

Nguyên bản bài thuốc:

Trung Quốc Đương Đại Danh Y Nghiệm Phương Đại Toàn.

Đỗ Hoài Đường

Bổ khí, ích trung, kiện tỳ, trừ thấp, giáng nghịch, chỉ thổ, ôn trung, hóa đờm, sơ can, lý khí. Trị có thai mà bị nôn mửa.

Vị thuốc:

Bạch khấu ……..12g

……. 12g

…….. 16g

Bán hạ …………. 16g

Cam thảo ………… 6g

Đại táo ………….12g

Đảng sâm ……… 30g

Hoàng cầm ……. 10g

Hương phụ ……. 12g

Mẫu lệ ……….30g

………..16g

Sài hồ ………. 12g

Sinh khương ……. 6g

Trần bì ………. 8g

Sắc uống ấm.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Bán hạ có độc gây ngứa, kỵ thai phản vị Xuyên ô, Ô đầu, Phụ tử khi dùng chung có thể phát sinh phản ứng nguy hiểm cần chú ý
  • Đang tiếp tục cập nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *