Bài thuốc vần D

Bài thuốc Du Bì Tán

Bài thuốc Du Bì Tán

Nguyên bản bài thuốc

Tọa Thảo Lương Mô.

Lê Hữu Trác

Nhuận thai, dễ sinh.

Vị thuốc:

Cam thảo ………. 40g

Qùy tử ………… 80g

Tang bạch bì ……… 40g

Tán bột, dùng 8g, sắc nước uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *