Bài thuốc vần D

Bài thuốc Định Mệnh Tán

Bài thuốc Định Mệnh Tán

Nguyên bản bài thuốc

Ấu Ấu Tu Tri.

Lê Hữu Trác

Trị trẻ nhỏ cấm khẩu không bú được.

Vị thuốc:

Thuyền thoái (bỏ miệng, chân) ………… 27 xác

Toàn yết (khử độc) ………. 7 con

Tán bột, trộn với ít Khinh phấn và ít sữa cho uống dần.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Vị thuốc Thuyền thoái làm cho dễ đẻ phụ nữ có thai không nên dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời