Bài thuốc vần D

Bài thuốc Điều Trung Thang III


Bài thuốc Điều Trung Thang III

Nguyên bản bài thuốc

Chứng Trị Chuẩn Thằng.

Vương Khẳng Đường

Trị chứng thử dịch, đới hạ.

Vị thuốc:

Bạch truật ………..4g

Cam thảo ………… 4g

Cảo bản …………. 4g

Cát căn ………….. 4g

Cát cánh ………… 4g

Hoàng cầm ……….4g

Thược dược …….. 4g

Xích phục linh ……… 4g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời