Bài thuốc vần D

Bài thuốc Điều Khí Bình Vị Tán

Bài thuốc Điều Khí Bình Vị Tán

Nguyên bản bài thuốc

Chứng Trị Chuẩn Thằng (Loại Phương), Q.1.

Vương Khẳng Đường

Hành khí, tiêu thấp, trị chứng phong thấp đau nhức.

Vị thuốc:

Bạch đàn hương …… 4g

Bạch đậu khấu …….. 4g

Chích thảo ……. 2,8g

Hậu phác ………..4g

Hoắc hương …….. 6g

Mộc hương ……….4g

Ô dược ……….4g

Sa nhân …………. 4g

Thương truật ….. 6g

Trần bì ………….. 4g

Tán bột.

Ngày uống 8–12g.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời