Bài thuốc vần D

Bài thuốc Điều Hương Tán

Bài thuốc Điều Hương Tán

Nguyên bản bài thuốc

Mộng Trung Giác Đậu.

Lê Hữu Trác

Trị nấc do hàn.

Vị thuốc:

Bạch đậu khấu (hoặc Sa nhân)

Đinh hương

Hai vị bằng nhau, tán bột.

Ngày uống 8–12g với nước nóng.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Vị thuốc Đinh hương kỵ với Uất kim, khi dùng cần chú ý
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời