Bài thuốc vần D

Bài thuốc Điều Can Thang

Bài thuốc Điều Can Thang

Nguyên bản bài thuốc

Nữ Khoa, Q. Thượng.

Phó Thanh Chủ

Trị bụng đau, kinh nguyệt đến sau kỳ.

Vị thuốc:

A giao châu ……. 12g

Ba kích nhục (tẩm nước muối) ……………. 4g

Bạch thược (sao rượu) ……… 12g

Cam thảo ………… 4g

Đương quy (tẩm rượu) …….. 12g

Sơn dược ………. 20g

Sơn thù du nhục (chưng) …..12g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *