Bài thuốc vần D

Bài thuốc Diên Hồ Sách Tán V

Bài thuốc Diên Hồ Sách Tán V

Nguyên bản bài thuốc

Cảnh Nhạc Toàn Thư, Q.61.

Trương Cảnh Nhạc

Hoạt huyết, hóa ứ, lý khí, chỉ thống. Trị phụ nữ huyết tích lại gây nên bụng dưới đau, khí nghịch làm cho kinh nguyệt không hành.

Vị thuốc:

Chỉ xác

Diên hồ sách

Đương quy

Lưu ký nô

Một dược

Xích thược

Lượng bằng nhau.

Tán bột.

Mỗi lần uống 4g với rượu nóng.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Xích thược phản nhau với vị Lê lô, nên bài này không được gia vị Lê lô, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm.
  • Đang tiếp tục cập nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *