Bài thuốc vần D

Bài thuốc Địa Hoàng Ngũ Vị Thang

Bài thuốc Địa Hoàng Ngũ Vị Thang

Nguyên bản bài thuốc

Trung Quốc Y Học Đại Từ Điển.

Tạ Quan

Trị thận bị hãm gây ra thận khí suy.

Vị thuốc:

Câu kỷ

Hà thủ ô

Ngũ vị tử

Thỏ ty tử

Thục địa

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời