Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đào Hạch Thừa Khí Thang

Bài thuốc Đào Hạch Thừa Khí Thang

Nguyên bản bài thuốc

Thương Hàn Luận.

Trương Trọng Cảnh

Tả nhiệt, trục ứ. Trị hạ tiêu có súc huyết, bụng dưới đau cấp, tiểu không tự chủ, người như cuống, mạch Trầm Thực.

Vị thuốc:

Cam thảo ………… 6g

Đại hoàng ……….12g

Đào nhân ………. 12g

Mang tiêu ……….. 6g

Quế chi ………….. 6g

Sinh khương ……..3 lát

Trừ Mang tiêu ra, các vị kia sắc xong, lọc bỏ bã, rồi cho Mang tiêu vào đun sôi 1 dạo, phân làm 3 lần.

Uống ấm.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Vị thuốc Quế chi tính nóng kỵ thai, kỵ Xích thạch chi khi dùng phải cẩn thận
  • Vị thuốc Đào nhân hoạt huyết kỵ thai, có thai dùng thận trọng
  • Đại Hoàng là thuốc hạ mạnh, kỵ thai, phụ nữ có thai không nên dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời