Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đạo Đờm Thang (Tế Sinh Phương)

Bài thuốc Đạo Đờm Thang (Tế Sinh Phương)

Nguyên bản bài thuốc:

Bạch linh 12 Bán hạ 8-16 Cam thảo 4 Trần bì 8-12
Nam tinh 6-10 4-8 Xương bồ 4-8 Trúc nhự 2-4
Sinh khương 3 lát Táo 4q        

Cách dùng: Sắc nước uống

Tác dụng: Ích khí trừ đàm hóa trọc, khai khiếu

Chủ trị Chứng trúng phong đàm mê tâm khiếu không nói được, đàm mê tâm khiếu

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Bán hạ có độc gây ngứa, kỵ thai phản vị Xuyên ô, Ô đầu, Phụ tử khi dùng chung có thể phát sinh phản ứng nguy hiểm cần chú ý
  • Vị thuốc Nam tinh có độc kỵ thai, kỵ thai, thuốc phải được chế biến đúng cách để loại trừ độc tính
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời