Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đại Tần Cửu Thang

Bài thuốc Đại Tần Cửu Thang

Nguyên bản bài thuốc

Tố Vấn Bệnh Cơ Khí Nghi Bảo Mệnh Tập, Q. Trung.

Lưu Hà Gian

Khứ phong, thanh nhiệt, dưỡng huyết, vinh cân. Trị tê bại, phong thấp, thần kinh hông sườn đau.

Vị thuốc:

Bạch chỉ ………… 40g

Bạch thược ……. 40g

Bạch truật …….. 40g

Cam thảo ………. 40g

Độc hoạt ……….. 40g

Đương quy ……. 40g

Hoàng cầm ……. 40g

Khương hoạt ……… 40g

Phòng phong ……… 40g

Phục linh ………. 40g

Sinh địa ………..40g

Tần cửu ………… 40g

Tế tân …………. 20g

Thạch cao ……… 80g

Thục địa ……….. 40g

Xuyên khung …….. 40g

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Trong bài vị Tế tân rất nóng và có độc và phản với vị Lê lô. cần chú ý liều dùng, không gia quá nhiều, và không dùng chung với Lê lô
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời