Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đại hoàng Hoàn II

Bài thuốc Đại hoàng Hoàn II

Nguyên bản bài thuốc

Ngoại Đài Bí Yếu, Q.2.

Vương Đào

Trị các chứng thủy thũng (thập thủy).

Vị thuốc:

Cam toại …………8g

Đại hoàng ………… 8g

Đại kích …………. 8g

Đình lịch ………… 8g

Nguyên hoa …….. 8g

Tiêu thạch ………. 8g

Tiêu mục ………..8g

Tán bột, trộn với mật làm hoàn, to bằng hạt đậu lớn.

Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Trong bài có Cam toại là thuốc hạ rất mạnh, có độc, người suy nhược cần thận trọng. Người có thai kỵ dùng
  • Trong bài có đại kích là vị thuốc trục thuỷ mạnh, có độc những người suy nhược không nên dùng. Vị này phản lại vị Cam thảo nên không được dùng chung (trừ trường hợp đặc biệt)
  • Cam toại phản vị Cam thảo, nên bài này không được gia vị cam thảo, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm.
  • Trong bài Nguyên hoa phản phản nhau với vị Cam thảo, nên bài này không được gia vị cam thảo, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm.
  • Nguyên hoa là thuốc trục thuỷ mạnh, nóng và có độc, có thai không dùng
  • Trong bài có Cam toại là thuốc hạ rất mạnh, có độc, người suy nhược cần thận trọng. Người có thai kỵ dùng
  • Cam toại phản vị Cam thảo, nên bài này không được gia vị cam thảo, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm.
  • Đại Hoàng là thuốc hạ mạnh, kỵ thai, phụ nữ có thai không nên dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời