Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đả Lão Nhi Hoàn

Bài thuốc Đả Lão Nhi Hoàn

Nguyên bản bài thuốc

Vạn Thị Gia Sao Phương.

Vạn Toàn

Tư âm, bổ dương, cường tráng cân cốt. Trị ngũ lao, thất thương, liệt dương, chân khí suy yếu.

Vị thuốc:

Ba kích thiên

Câu kỷ tử

Chử thực tử

Đỗ trọng

Ngũ vị tử

Ngưu tất

Nhục thung dung

Phục thần

Sơn dược

Sơn thù nhục

Thạch xương bồ

Thục địa

Tiểu hồi

Tục đoạn

Viễn chí

Lượng bằng nhau. Tán bột, trộn với rượu làm hoàn, to bằng hạt Ngô đồng lớn.

Mỗi lần uống 30 hoàn, lúc đói.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Ngưu tất có tính hoạt huyết tương đối mạnh và đi xuống, là vị thuốc kỵ thai, có thai dùng thận trọng.
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời