Bài thuốc vần C

Bài thuốc Công Ứ Định Phong Tán

Bài thuốc Công Ứ Định Phong Tán

Nguyên bản bài thuốc:

Y Tông Kim Giám.

Ngô Khiêm

Trị sinh xong đầu bị đau (do huyết suy).

Vị thuốc:

……. 32g

Can tất (sao cho đến khi hết khói) ………….40g

Đơn bì …………. 80g

……. 40g

Huyết kiệt …….. 40g

Một dược ……… 40g

……… 320g

……… 80g

Giã dập. Mỗi lần dùng 40g, sắc với 3 chén nước, còn 1 chén, uống nóng, uống hết 1 lần.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Vị thuốc Đơn bì kỵ thai khi dùng cần chú ý
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời