Bài thuốc vần C

Bài thuốc Cố Xỉ Cao

Bài thuốc Cố Xỉ Cao

Nguyên bản bài thuốc:

Ấu Ấu Tu Tri.

Lê Hữu Trác

Giúp răng bền chặt.

Vị thuốc:

Hà thủ ô ……….20g

Hạn liên thảo …….. 20g

Ngưu tất ………. 20g

Sinh địa …………20g

Sắc đặc, cho muối vào.

Mỗi ngày dùng để xúc miệng.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Ngưu tất có tính hoạt huyết tương đối mạnh và đi xuống, là vị thuốc kỵ thai, có thai dùng thận trọng.
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời