Bài thuốc vần C

Bài thuốc Cố Hạ Hoàn

Bài thuốc Cố Hạ Hoàn

Nguyên bản bài thuốc:

Nho Môn Sự Thân.

Trương Tử Hòa

Trị xích bạch đới hạ (Huyết trắng các loại), huyết hư.

Vị thuốc:

……. 20g

(sao) …….. 8g

Lương khương ……. 12g

Vu bì ……….. 60g

Tán bột, làm hoàn 10g.

Ngày uống 2–3 hoàn.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời