Bài thuốc vần C

Bài thuốc Chu Xa Hoàn

Bài thuốc Chu Xa Hoàn

Nguyên bản bài thuốc:

Cổ Kim Y Thống, Q.43.

Từ Xuân Phủ

Tiêu tích khí, thông thủy đạo, trị chứng thủy thũng, thũng trướng.

Vị thuốc:

Cam toại (nướng, tán bột) ……… 40g

(sao rượu) ……….. 80g

Đại kích (nướng, tán bột) ……40g

Hắc khiên ngưu (sao) ………. 160g

Nguyên hoa (sao dấm) ……… 40g

Quất bì (sao) …….. 40g

Thanh bì (sao) ……40g

Tán bột, làm hoàn.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Trong bài có Cam toại là thuốc hạ rất mạnh, có độc, người suy nhược cần thận trọng. Người có thai kỵ dùng
  • Trong bài có đại kích là vị thuốc trục thuỷ mạnh, có độc những người suy nhược không nên dùng. Vị này phản lại vị Cam thảo nên không được dùng chung (trừ trường hợp đặc biệt)
  • Cam toại phản vị Cam thảo, nên bài này không được gia vị cam thảo, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm.
  • Trong bài Nguyên hoa phản phản nhau với vị Cam thảo, nên bài này không được gia vị cam thảo, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm.
  • Nguyên hoa là thuốc trục thuỷ mạnh, nóng và có độc, có thai không dùng
  • Đại Hoàng là thuốc hạ mạnh, kỵ thai, phụ nữ có thai không nên dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời