Bài thuốc vần C

Bài thuốc Chú Cảnh Hoàn Gia Giảm

Bài thuốc Chú Cảnh Hoàn Gia Giảm

Nguyên bản bài thuốc:

Dị Giản Phương.

Vương Đức Phu

Trị mắt mờ do can thận khí hư, thần kinh thị giác teo.

Vị thuốc:

Chỉ thực

Ngũ vị tử

Thỏ ty tử

.

Xa tiền tử

Xuyên tiêu

Tán bột, làm hoàn 10g.

Ngày uống 2–3 hoàn.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời