Bài thuốc vần C

Bài thuốc Chỉ Thấu Thang Gia Giảm

Bài thuốc Chỉ Thấu Thang Gia Giảm

Nguyên bản bài thuốc:

Y Học Tâm Ngộ, Q.3.

Trình Chung Linh

Trị ho gà (ở giai đoạn hồi phục).

Vị thuốc:

Bách bộ ……….. 12g

Cam thảo ……….. 4g

………… 8g

Kinh giới ………….8g

Mạch môn ………..8g

Sa sâm ………..8g

Trần bì ………. 8g

Tử uyển ………….. 8g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Sa sâm phản nhau với vị Lê lô, nên bài này không được gia vị Lê lô, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm.
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời