Bài thuốc vần C

Bài thuốc Chi Mật Tửu

Bài thuốc Chi Mật Tửu

Nguyên bản bài thuốc:

Phụ Nhân Đại Toàn Lương Phương.

Trần Tự Minh

Trị thai chết trong bụng

Vị thuốc:

Mật trăn …..3 chén

Mỡ heo …… 3 chén

Rượu ……… 6 chén

Sắc lấy 6 chén. Chia làm 2 lần uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời