Bài thuốc vần C

Bài thuốc Chỉ Khát Thánh Hiệu Tán

Bài thuốc Chỉ Khát Thánh Hiệu Tán

Nguyên bản bài thuốc:

Chứng Trị Chuẩn Thằng

Vương Khẳng Đường

Trị trẻ nhỏ nôn, lỵ, sinh ra chứng cam, phiền khát mặt phù, chân sưng, bụng ỏng đít teo (thể dinh dưỡng suy).

Vị thuốc:

………… 80g

………… 80g

Hoàng đơn ……….80g

Tế mặc ……….80g

Hoàng đơn 40g để sống, 40g sao cho đỏ lên. Tất cả tán bột.

Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2g.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời