Bài thuốc vần C

Bài thuốc Chỉ Cát Thang

Bài thuốc Chỉ Cát Thang

Nguyên bản bài thuốc:

Y Tông Tất Độc, Q.8

Lý Sĩ Tài

Trị chứng thương hàn bỉ khí, ngực đầy tức.

Vị thuốc:

……… 120g

Chỉ xác …………120g

Sắc uống

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời