Huyệt vị vần O

Ôn lưu

Ôn = dương khí, Lưu = lưu thông. Huyệt là nơi dương khí lưu thông, vì vậy gọi là Ôn Lưu (Trung Y Cương Mục). Tên Khác: Nghịch Chú, Ôn Lựu, Sà Đầu . Xuất Xứ: Giáp Ất Kinh. + Huyệt thứ 7 của kinh Đại Trường. + Huyệt Khíchcủa đường kinh Đại Trường, dùng trong trường hợp kinh khí…

Tiếp tục đọc