Bài thuốc vần B

Bài thuốc Bổ can thang

Bài thuốc Bổ can thang

Nguyên bản bài thuốc:

Thương Khoa Bổ Yếu.

Tiền Tú Xương

Trị bong gân, khớp bị sai, trặc gây đau.

Vị thuốc:

……….8g

Cốt toái bổ …….. 12g

Đinh hương ……… 4g

……..12g

………..4g

Một dược ………… 4g

Nhũ hương ……….4g

………..12g

…………12g

Trần bì ………….. 6g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Vị thuốc Đinh hương kỵ với Uất kim, khi dùng cần chú ý
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời